Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Pirmasis tokio tipo projektas Lietuvoje vykstantis maisto / virtuvės atliekų infrastruktūros sukūrime – tai pavyzdys kitiems Lietuvos regionams. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras maisto atliekų surinkim pradėjo 2018 m. spalio mėnesį ir šiuo metu maisto atliekos, patenkančios į biologinio apdorojimo įrenginius yra smarkiai užterštos įvairiomis priemaišomis – plastiko maišeliais, popieriais, maisto atliekų pakuotėmis ir pan., o šių priemaišų atskyrimui reikalinga speciali technika. Projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdo APVA

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį