Perskaitykite tekstą ir spustelėkite „Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Siekiant pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą, planuojama įgyvendini Pajūrio juostos tvarkymos programoje numatautas krantotvarkines priemones. Įgyvendinus projekto veiklas praplatės paplūdimiai, bus sutvirtintas apsauginis kopagūbris, pagerės rekreacinės sąlygos poilsiautojams, bus pristabdytas kranto erozijos procesas. Bus įgyvendintos HELCOM rekomendacijos 15/1, 16/3 – prioritetas teikiamas krantotvarkos priemonėms, pagrįstoms gamtinių analogų imitacijos principais, pirmenybė teikiama natūralių bei stabilizuotam kranto ruožui būdingų medžiagų taikymui.

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį