Perskaitykite tekstą ir spustelėkite „Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Projekto metu buvo investuota į neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą ir įsigyta trūkstama moderni ugdymo įranga bei instrumentai. Muzikos krypčiai – 19 rūšių, etnokultūros krypčiai – 13 rūšių skirtingų muzikos instrumentų

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį