Perskaitykite tekstą ir spustelėkite „Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Projekto tikslas – pagerinti Pasvalio rajono kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Vykdant projektą atliktas teritorijoje esančių želdinių inventorizavimas, želdinių tvarkymo darbai, įrengti pažintiniai takai su sutankinto grunto danga. Pažintiniai takai įrengti remiantis unikaliu parko kraštovaizdžiu. Įrengti informaciniai stendai, kurių dėka parko lankytojai gali pažinti unikalų kraštovaizdį su vertingomis botanine ir istorine prasme savybėmis. Parke įrengtos lengvų konstrukcijų pavėsines, kurios atlieka ekologines, švietimo funkcijas. Jos skirtos lankytojams stebėti natūralią gamtą bei ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo vaikams rengti gamtos pažinimo užsiėmimus. Įrengti nauji tilteliai per Mažupės upelį, siekiant užtikrinti kraštovaizdžio vientisumą, suteikiant visuomenei galimybę stebėti vandens ekosistemą, hidrologinį režimą.

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį