Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Įgyvendinant projektą, buvo atliktas Raseinių kūno kultūros ir sporto centro, esančio adresu Vilniaus g. 11A, Raseiniai, Raseinių r. sav., pastato išorės (stogo ir fasado) bei sporto salės vidaus remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sudaryti tinkamas sąlygas Raseinių miesto ir rajono vaikams sportuoti, gerinti paslaugų kokybę, įsigyta krepšinio, tinklinio ir badmintono sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kitos sporto prekės.
Tikimasi, kad atlikus Raseinių kūno kultūros ir sporto centro modernizavimo darbus, yra patenkinti tikslinių grupių poreikiai, o įgyvendinus projektą – sudaryta galimybė naudotis kokybiška viešąja neformaliojo švietimo infrastruktūra, taip prisidedant prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Raseinių rajono savivaldybėje.

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį