Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Projektu vykdoma veikla – kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste” savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko „Auginkime bendruomeniškumą” kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.)

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį