Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Projekto tikslas – įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Traksėdžių žiemos polderyje Šilutės r. sav., minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą. Projekto uždavinys – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Traksėdžių žiemos polderyje, rekonstruojant Traksėdžių žiemos polderį. Pasiektas rezultatas: rekonstruota pylimų – 6,9 km;

• rekonstruota griovių – 24,968 km; • rekonstruota vandens pertekliaus pralaidų – 8 vnt.;

• rekonstruota polderio siurblinių – 3 vnt.

Įgyvendinus projektą, sumažinti potvynių sukeliami nuostoliai, pagerintos 6,8 tūkst. Šilutės miesto ir Traksėdžių gyvenvietės gyventojų gyvenimo, ekonominės ir kt. veiklos sąlygos, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai (dirvožemio erozija, maistmedžiagių nuoplovos į paviršinius vandens telkinius, paviršinio ir gruntinio vandens tarša), teritorija taip pat apsaugota ir nuo 1 proc., vidutinės tikimybės potvynių.

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį