Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Projektu siekiama Birštono savivaldybėje išplėoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktųra ir atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius pakartotinai panaudoti infrastruktūrą – įrengti modernūs požeminiai konteineriai ir daiktų pakartotinio naudojimo punktas. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka APVA.

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį