Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Didinant bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką buvo vykdomas projektas Lietuvoje. Visos šalies savivaldybės, valstybės bendrojo ugdymo mokyklos bei švietimo pagalvos įstaigos, kolegijos ir universitetai, kaip projekto partneriai prisidėjo prie projekto įgyvendinimo, projektą įgyvendino Nacionalinė švietimo agentūra.

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį