Perskaitykite tekstą ir spustelėkite Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

„””Pastaraisiais metais klimato kaita lemia dažnas ir smarkias liūtis pasibaigiančias potvyniais. Ir Vilnius ne išimtis, kur paviršinis nuotekų vanduo užtvindo gatves, apsemia automobilius ir pan. Todėl vykdomu projektu siekiama sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

Projektas apima penkias veiklas Vilniaus mieste: „Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose“; „T. Narbuto-
Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu“; „Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu“; „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“; „Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas“.

Šiame projekte mes, akip Agentūra, ne kartą leidome modifikuoti projekto veiklas, jų techninius sprendinius ir atitinkamai finansavimą, matydami PV pastangas siekiant ne tik suvaldyti paviršinių nuotekų srautą po liūčių, bet ir projekto metu sukartą infrastruktūrą pritaikant žmonių poreikiams bei gyvenamosios aplinkos pagerinimui. Turiu omenyje Šeškinės komplekso paviršinių nuotekų tvenkinio su jo prieigomis sukūrimą.”””

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį